Agencija za ruralni razvoj grada

Direktor: Dušica Pavlović

E mail: d.pavlovic@arrsm.rs

Telefon: 022/610 573

www.arrsm.rs

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica pruža besplatne stručno savetodavne i konsultantske usluge korisnicima u domenu lokalnog ruralnog razvoja, poklanjajući jednaku pažnju poljoprivredi, ruralnoj infrastrukturi, seoskom turizmu, socijalnoj politici, zaštiti životne sredine i ostalim elementima politike ruralnog razvoja. Posredstvom medijskih partnera, društvenih mreža, web stranica, SMS servisa i ostalih kanala informisanja, Agencija na lokalnom nivou obaveštava poljoprivrednike i subjekte seoskog turuzma o aktelnim konkusima, otvorenim kreditnim linijama i svim aktuelnostima u ovim oblastima i pruža administrativno tehničku podršku korisnicima oko prikupljanja potrebne dokumentacije radi apliciranja za podsticajna sredstva kod različitih organa. Agencija predstavlja sponu između lokalnih ruralnih subjekata i svih onih  institucija koje svoje napore i sredstva usmeravaju ka unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja.