Канцеларијски материјал: Партија 1 - Тонери, материјал за компјутерске штампаче и фотокопир апарате - поновљени поступак - 404-134/2019-V

Преглед јавне набавке на Порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Захтев за додатно појашњење

Захтев за додатно појашњење бр.2 и 3

Одлука о додели уговора