Начелник Градске управe за опште и заједничке послове и имовину

Мирослав Јокић

Рођен је 10.05.1982. године у Сремској Митровици где и данас живи. Средњу Медицинску школу завршава у Сремској Митровици. Дипломира на Педагошком факултету у Ужицу дана 2006. године са оценом 10. Последипломске специјалистичке струковне студије на Факултету безбедности у Београду завршава 2009. године на смеру Кризни менаџмент, са темом за специјалистички рад „Побуне у затворима као кризна ситуација-студија случаја“, са оценом 10 и стиче звање специјалиста из области наука безбедности – кризни менаџер. Априла 2010. године завршава и специјалистичке академске студије на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, на смеру Безбедност и јавна управа, са темом за специјалистички рад „Реформа Управе за извршење заводских санкција“, са просечном оценом 9,00, чиме стиче стручни назив криминалиста-специјалиста. Студент је докторских студија на Правном факултету, на ужој кривично-правној научној области.

Радни однос на одређено време у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици заснива 2007. године у Служби за третман осуђених лица. 2008. године положе стручни испит за рад у органим државне управе. Од 03.10.2012. године до 22.08.2013. године обавља послове помоћника начелника Комуналне полиције а од 23.08.2013. године до 06.02.2014. године послове начелника Комуналне полиције. Дана 07.02.2014. године постављен је за вршиоца дужности начелника Управе за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица а дана 09.06.2014. године именован је за начелника Градске управе за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица. Дана 28.07.2016. године постављен је за вршиоца дужности Начелника градске управе за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица. По спроведеном јавном конкурсу, поново је постављен за Начелника градске управе за опште и заједничке послове дана 29.06.2017. године.

Завршетком војног рока, као полазник школе за резервне официре, стиче официрски чин – потпоручник.Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 32
Тел. 022/610-261

Email: guprava5@sremskamitrovica.org