ОШ "Свети Сава"

Основна школа "Свети Сава" из Сремске Митровице, захваљујући стручности наставног кадра који оправдава поверење родитеља, уписује највећи број првака на територији града, а самим тим је једна од школа са највећим бројем ученика у општини.
Садашња Основна школа “Свети Сава” почела је да васпитава и образује децу октобра 1947. године. У школи су била два одељења са 125 ученика, а први управитељ, истовремено и учитељ у једном одељењу, био је Урош Марковић. Друго одељење водила је учитељица Марија Шарик.
Школске 1955/56. године, школа има шест одељења, а управитељ је Стјепан Рукавина. Две године касније, свих шест одељења припојено је Основној школи “Бошко Палковљевић Пинки”. На крају 1960. године, школа има осам одељења четвороразредне наставе. Осмогодишње школовање уведено је школске 1960/61. године. За потребе наставе оспособљене су четири нове учионице, изграђени су нова фискултурна сала и неопходне помоћне просторије. У школи има 756 ученика, распоређених у 21 одељење (девет од првог до четвртог и 12 одељења од петог до осмог разреда).
Прерастањем у осмогодишњу школу, придодаје јој се вишак одељења из школа: “Бошко Палковљевић-Пинки”, “Слободан Бајић-Паја”, “Јован Јовановић-Змај” из Сремске Митровице, и по једно одељење петих разреда из Мачванске Митровице и Салаша Ноћајског. Одељења виших разреда формирана су према опредељењу ученика за изучавање страних језика: енглеског, француског и немачког.
Управник школе био је Бранислав Станојев, а школа добија име “Владимир Назор”. Одласком Бранислава Станојева, за вршиоца дужности управника долази Слободан Вучковић, дотадашњи управник школе у Лаћарку. Након четири године, управник постаје Радмила Томић која на тој дужности остаје до пензионисања 1974. године.
Са знатнијим повећањем броја ђака указала се потреба доградње школског простора, што је и учињено средствима месног самодоприноса. Од одласка Радмиле Томић у пензију, до избора новог директора, вршилац дужности био је Душко Сударевић. Потом је директор Сава Лучић који на функцији остаје до 1979. године. Те године, директор постаје Петар Цвејић и функцију обавља пуних 14 година, до 1993. године. Кратко време, директор је био и Ђорђе Суботић , који са те функције одлази на место потпредседника Скупштине општине Сремска Митровица. У периоду од 2002. до 2016. године директор школе је био Млађен Познановић. Садашњи директор је Драгана Сретеновић.
Реорганизацијом школства 1979. године, школи “Владимир Назор” припајају се основне школе “Моша Пијаде” из Чалме и “Бошко Палковљевић -Пинки”, из Дивоша којој је 1966. године већ припојена школа из Старе Бингуле. У години спајања, школа има 1.050 ученика, распоређених у 36 одељења, да би већ следеће имала рекордних 1.487 ученика у 55 одељења.
На захтев запослених, 23. септембра 1993. године, мења се назив школе у Основна школа “Свети Сава”. Настава се одвија на српском језику у две смене. Од страних језика изучавају се енглески и шпански у матичној школи и подручним одељењима.
Подручна одељења Чалма и Дивош раде као осморазредна школа. Подручно одељење у Старој Бингули изводи у комбинованом одељењу од 1. до 4. разреда, а ученици од 5. разреда наставу прате у територијално најближој школи у Дивошу. У оквиру подручних одељења организован је и рад са предшколском децом.

 Адреса: Деспота Бранковића бр.14
Телефон/факс: 022/625-011/ 022/625-011
Еmail: svetisavasm@gmail.com

www.svetisavasm.edu.rs
Подручна одељења: Дивош, Чалма и Стара Бингула