ОШ "Јован Јовановић Змај"

Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“ у Сремској Митровици, основана је 10.09.1953. године, под називом Осмогодишња школа број 1.

Школска зграда има 6000m², има 16 учионица опште намене, 3 кабинета, фискултурну салу, свечану салу и хол за извођење културних активности, као и пратеће просторије за наставно, административно и помоћно особље.Јовановић Змај“, добија исте школске године 19.03.1954. године.
Школска зграда, изграђена је средствима самодоприноса грађана Сремске Митровице и усељена је 03.09.1971. године.

Септембра 1979. године, основна школа ,,Јован Јовановић Змај“, почела је да ради као интегрисана целина у коју су ушли: основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ из Шашинаца и ,,Борис Кидрич“ из Јарка. Оба подручна одељења су осмогодишња.

Издвојена одељења у Јарку и Шашинцима удаљена су од матичне школе 12km и имају аутобуску везу са школом. Издвојено одељење у Шашинцим налази се на путу Сремска Митровица- Рума- Нови Сад, а одељење у Јарку на путу Сремска Митровица- Шабац.

Зграда матичне школе стара је 39 година и саграђена је од чврстог материјала, поседује 15 учионица опште намене, 3 кабинета, 1 специјализовану учионицу, просторије за продужени боравак ученика, фискултурну салу са спортским теренима, библиотеку, медиотеку, школску кухињу, пратеће просторије за наставно, административно, помоћно особље и стручну службу. У школи се налази и свечана сала, која се користи за приредбе, предавања и опште родитељске састанке.

Школа се налази у центру града и у њеном окружењу налазе се бројне институције културе: градска библиотека, галерија, музеј, позориште, спортска хала. Сарадња школе са овим установама одвија се континуирано.
Основна школа „Јован Јовановић Змај“ броји 998 ученика, од првог до осмог разреда. Укупан број уписаних ученика у први разред је 147. Ученици првог разреда ће бити расподељени у шест одељења, четири у матичној школи и по једно у подручним школама.Адреса: Ратарска бр.5
Телефон/факс: 022/621-021/ 022/612-459
Еmail: zmajsm@gmail.com

www.zmajsm.edu.rs
Подручна одељења: Јарак и Шашинци