Градска изборна комисија

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У СТЛНОМ САСТАВУ
Објављено: 02.04.2024. у 12:10 часова

ЗАСПИСНИК СА 39. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.01.2024. у 08:04 часова

РЕШЕЊЕ О НАДОКНАДИ ПРЕДСЕДНИКУ, ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВИМА, ЗАМЕНИЦИМА ЧЛАНОВА У СТАЛНОМ САСТАВУ, КАО И СЕКРЕТАРУ И ЗАМЕНИКУ СЕКРЕТАРА ГИКа - ПАРЛАМЕНТАРНИ
Објављено: 12.01.2024. у 08:03 часова

РЕШЕЊЕ О НАДОКНАДИ ЧЛАНОВИМА И ЗАМЕНИЦИМА ЧЛАНОВА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - ПАРЛАМЕНТАРНИ
Објављено: 12.01.2024. у 08:02 часова

РЕШЕЊЕ О НАДОКНАДИ ПРЕДСЕДНИКУ, ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВИМА, ЗАМЕНИЦИМА ЧЛАНОВА У СТАЛНОМ САСТАВУ, КАО И СЕКРЕТАРУ И ЗАМЕНИКУ СЕКРЕТАРА ГИКа - ПОКРАЈИНСКИ
Објављено: 12.01.2024. у 08:01 часова

РЕШЕЊЕ О НАДОКНАДИ ЧЛАНОВИМА И ЗАМЕНИЦИМА ЧЛАНОВА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ - ПОКРАЈИНСКИ
Објављено: 12.01.2024. у 08:00 часова

ЗАСПИСНИК СА 38. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 05.01.2024. у 12:27 часова

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 05.01.2024. у 12:26 часова

ЗАСПИСНИК СА 37. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 04.01.2024. у 11:54 часова

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТAВАЊУ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛНИКЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРAДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 04.01.2024. у 11:53 часова

ЗАСПИСНИК СА 36. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 29.12.2023. у 15:04 часова

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 29.12.2023. у 15:03 часова

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 29.12.2023. у 15:02 часова

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ПОСЛАНИKE У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ
Објављено: 25.12.2023. у 14:19 часова

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА КОАЛИЦИЈЕ СРБИЈА ПРОТИВ НАСИЉА
Објављено: 25.12.2023. у 14:18 часова

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ГЛАСАЊА НА СВИМ БИРАЧКИМ МЕСТИМА
Објављено: 25.12.2023. у 14:16 часова

ЗАСПИСНИК СА 35. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 25.12.2023. у 14:15 часова

ЗАПИСНИК СА 34. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 21.12.2023. у 12:10 часова

ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 21.12.2023. у 13:21часова

ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 18.12.2023. у 05:59 часова

ЗБИРНИ ИЗВЕШТAЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 21.12.2023. у  13:20 часова

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Објављено: 21.12.2023. у 13:19 часова

ЗАПИСНИК СА 31. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 08. ДЕЦЕМБРА у 10 часова
Објављено: 14.12.2023. у 12:35 часова

РЕШЕЊЕ О ТРОШКОВИМА ПРЕВОЗА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА И ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И У КАЗНЕНО - ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ИЗБОРЕ РАСПИСАНЕ ЗА 17.12.2023. ГОДИНЕ
Објављено: 14.12.2023. у 12:36 часова

ЗАПИСНИК СА 30 СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 6 ДЕЦЕМБРА у 14 часова
Објављено: 08.12.2023. у 14:34 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 08.12.2023. у 14:33 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 08.12.2023. у 14:32 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 08.12.2023. у 14:30 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 08.12.2023. у 14:29 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 08.12.2023. у 14:28 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 08.12.2023. у 14:26 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
Објављено: 08.12.2023. у 14:25 часова

ЗАПИСНИК СА 29. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 05. децембра 2023. године у 11:00 часова
Објављено: 07.12.2023. у 13:42 часова

ОДЛУКА О ДАВАЊУ ОВЛШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 07.12.2023. у 13:40 часова

ЗАПИСНИК СА 28. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 02. децембра 2023. године у 09:00 часова
Објављено: 05.12.2023. у 17:33 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 05.12.2023. у 17:30 часова

ЗАПИСНИК СА 27. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 01. децембра 2023. године у 11:00 часова
Објављено: 02.12.2023. у 15:21 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 02.12.2023. у 15:19 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 01.12.2023. у 14:19 часова

ЗАПИСНИК СА 26. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 23. новембра 2023. године у 12:00 часова
Објављено: 01.12.2023. у 14:17 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 01.12.2023. у 14:13 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 01.12.2023. у 14:12 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 01.12.2023. у 14:10 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 23.11.2023. у 17:07 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 23.11.2023. у 17:05 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 23.11.2023. у 17:02 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 23.11.2023. у 17:01 часова

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ПОСЕБАН САСТАВ ГИК-А СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АПВ
Објављено: 23.11.2023. у 16:59 часова

ЗАПИСНИК СА 24. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 17. новембра 2023. године у 09:00 часова
Објављено: 23.11.2023. у 16:32 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 23.11.2023. године у  16:30 часова 

ЗАПИСНИК СА 23. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 18.11.2023. у 16:32 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено:18.11.2023. године у  16:30 часова 

ЗАПИСНИК СА 22. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 16. новембра 2023. године у 10:00 часова
Објављено: 17.11.2023. у 09:32 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено:17.11.2023. године у  09:33 часова 

ЗАПИСНИК СА 22. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 14. новембра 2023. године у 11:00 часова
Објављено: 16.11.2023. у 10:40 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено:16.11.2023. године у  10:38 часова 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено:14.11.2023. године у 14:31 часова 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено:14.11.2023. године у 14:34 часова 

ЗАПИСНИК СА 21. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 10. новембра 2023. године у 10:00 часова
Објављено: 14.11.2023. у 14:35 часова

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИМ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ
Објављено:10.11.2023. године у 13:30 часова 

РЕШЕЊЕ  О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено:10.11.2023. године у 13:34 часова 

ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОДРЖАНЕ ДАНА 27. септембра 2023. године у 11:00 часова
Објављено: 10.11.2023. у 13:36 часова

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Објављено: 01.11.2023. године у 13:53 часова

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У СТАЛНОМ САСТАВУ
Објављено:12.07.2023. године у 12:30 часова 

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 11.02.2022. године у 10:00 часова