Контролне листе - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
 1. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА У УГОСТИТЕЉСКИМ,ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 2. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
 3. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛАПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 4. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 5. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 6. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 7. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 8. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
 9. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА-КОПИТАРИ И ПАПКАРИ/КУНИЋИ/ПЕРНАТА ЖИВИНА
 10. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
 11. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 12. КОНТРОЛИСАЊЕ ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 13. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ПИЈАЦА И ВАШАРА
 14. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ПИЈАЦА И ВАШАРА
 15. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 16. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 17. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 18. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛА УКЛАЊАЊАСНЕГА И ЛЕДА
 19. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОВОДА
 20. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ВОДОВОДА
 21. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ УРЕЂЕЊА ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊА
 22. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ УРЕЂЕЊА ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
 23. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
 24. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
 25. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
 26. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
 27. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
 28. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И КОНТРОЛИСАЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ