Помоћници градоначелнице
Богдан Кузмић, помоћник градоначелнице за област социјалне заштите
Радосав Панић, помоћник градоначелнице за област развоја и унапређења села
др Живко Врцељ, помоћник градоначелнице за област здравства