Начелник Градске управе за буџет и локални економски развој

Душко Шарошковић

Рођен је 1964. године у Чалми, где завршaва Основну школу „Моша Пијаде“, а средњу школу у Сремској Митровици, правни смер.

Уписује Правни факултет у Новом Саду 1984. године, а дипломира 1990. године.

По завршетку студија ради у Основном суду, Историјском архиву „Срем“ и ЈКП „Комуналије“ у Сремској Митровици.

Од 2002. године ради у Општинској управи, с тим да je 2004. године постављен за начелника Општинске управе за урбанизам и стамбено комуналне послове, а затим од 15.11.2004. године  за начелника Градске управе за буџет и локални економски развој.

Ожењен је и отац две пунолетне кћерке.Адреса: Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 50/II
Tел. 022/610-632
Еmail: gubudzet@sremskamitrovica.org.rs