Начелник Градске управe за културу и спорт

Васиљ Шево

Рођен је у Косовској Митровици 25.08.1967. године, где завршава основну и средњу школу, грађевински смер.

По завршетку средње школе у Косовској Митровици, 1986. године, прелази да живи у БиХ, где у Сарајеву започиње своју професионалну спортску – кошаркашку каријеру, која траје до 2002. године.

После завршетка професионалне спортске каријере, обавља делатности у приватном сектору, а истовремено, 2009. године, уписује Факултет за пословно – индустријски менаџмент, Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду.

По завршетку студија 2013. године, стиче звање дипломираног менаџера, а након тога уписује и завршава мастер академске студије и стиче звање мастер менаџер.

Од 2013. године обавља послове стручног сарадника из области спорта и маркетинга у Пословно – спортском центру „Пинки“ у Сремској Митровици.

2014. године постаје директор Пословно – спортског центра „Пинки“ у Сремској Митровици, и на тој функцији остаје до 2020. године.

За в. д. начелника Градске управе за културу и спорт именован је децембра 2020. године.Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 24
Тел. 022/610-616
еmail: s
mkulturaisport@sremskamitrovica.org.rs