Базен "Пинки"

У 2016.години започета је изградња најзначајнијег спортског објекта у Сремској Митровици – градског базена. Процењене вредности од 250 милиона динара, објекат је дужине 35 метара и ширине 33 метра,  док је сам базен 25 метара дужине и 12.5 метара ширине, и дубине од 1.8 метара целом својом дужином, што је посебно погодно за пливачка такмичења, као и за ватерполо утакмице.

Базен се налази на локацији уз објекат Пословно-спортског центра “Пинки” који и управља базеном и свим помоћним објектима и садржајем. У самом објекту, који је нето површине 2.150 м2, поред великог пливачког базена налази се и рекреациони базен 7×18 метара и дубине 0.9 метара са додатком “релакс” базена са воденим атракцијама.

Како би се смањили трошкови одржавања базена и спречило евентуално пропадање објекта услед изузетно великих трошкова, базен се пуни водом из експлоатационог термалног бунара, избушеног циљано за ову намену, из којег вода са 500 метара дубине, снабдева како базен тако и грејање читавог објекта спортског центра.

Базен је свечано отворен 07.новембра 2017.године.Адреса: Tрг Светог Димитрија 36
Телефон: 022/611-555
Email: spcpinki@gmail.com