Комисија за спровођење комасације у КО Шашинци

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОМ ДОСТАВЉАЊУ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ У КО ШАШИНЦИ

Решења чији су бројеви записника 36, 660, 667
Решења чији су бројеви записника 74, 210, 590
Решења чији су бројеви записника 94, 411
Решења чији су бројеви записника 99, 953
Решења чији су бројеви записника 141, 378, 612
Решења чији су бројеви записника 254, 219, 327, 379
Решења чији су бројеви записника 339, 303, 403, 30, 630, 641
Решења чији су бројеви записника 353, 221, 593, 870, 963, 977
Решења чији су бројеви записника 390,355, 221, 733, 728
Решења чији су бројеви записника 451, 452, 78
Решења чији су бројеви записника 502, 646, 661
Решења чији су бројеви записника 511, 679, 531,
Решења чији су бројеви записника 524, 501, 497, 744, 913, 661, 662, 411
Решења чији су бројеви записника 548, 509, 561
Решења чији су бројеви записника 554, 324
Решења чији су бројеви записника 554, 765, 935
Решења чији су бројеви записника 590, 642, 728, 730, 977, 966, 965
Решења чији су бројеви записника 606, 913, 908, 682, 752, 751, 759, 760
Решења чији су бројеви записника 630, 904, 733
Решења чији су бројеви записника 684, 323
Решења чији су бројеви записника 691, 956, 689, 790
Решења чији су бројеви записника 694, 322, 355
Решења чији су бројеви записника 707, 817, 921, 909, 763, 733, 224, 225
Решења чији су бројеви записника 728, 503, 562, 974, 586
Решења чији су бројеви записника 728, 730, 717, 123, 122, 316, 867, 302
Решења чији су бројеви записника 731, 981
Решења чији су бројеви записника 769
Решења чији су бројеви записника 787, 786, 882, 887, 733, 943, 942
Решења чији су бројеви записника 893, 896, 831
Решења чији су бројеви записника 902, 964
Решења чији су бројеви записника 913, 668
Решења чији су бројеви записника 915, 933, 684
Решења чији су бројеви записника 932, 772, 991
Решења чији су бројеви записника 964, 944, 57
Решења чији су бројеви записника 969, 958, 514, 497, 910, 913, 780, 558