ШОСО "Радивој Поповић"

Школа за основно и средње образовање "Радивој Поповић" у Сремској Митровици полако иде у сусрет  прослави 50 година рада , као самостална институција и прва те врсте у Срему, као и осамдесетогошњици постојања специјалног школства у граду на Сави. Претходно је у области сурдопедагогије у Сремској Митровици радио познати сремски педагог Радивој Поповић и по њему школа носи име и препознатљиви идентитет.

А све је отпочело далеке 1940.године када је званично евидентирано формирање првог специјалног одељења за ученике са умањеним сметњама у развоју. Неумитна збиља распршила је ентузијазам свих чинилаца, јер је Други светски рат захватио и наш Срем.
Обновљен рад специјалног школства, настављен  у континуитету од 1960.г.,пружа слику потпуног присуства бриге о деци и омладини о којој се све више говори и пише и практично долази до реализације отварања првих послератних одељења при редовној образовно-васпитној институцији,  каква је у то време била Основна школа „Јован Јовановић-Змај“.                          

Од шесте деценије прошлог века, па све до 1970.г , развој одељења морао је да прерасте у самосталну установу која ће носити име Радивоја Поповића, а и данас га са  поносом носи.                         

Од првог директора нове школе Милорада Јеремића, касније Слободана Пауљева, Александре Јовановић и Негована Николића, ми у пракси остварујемо такве резултате да се они не могу исказати у овом предговору. Школа за основно и средње образовање израсла је и далеко премашила своје могућности, захваљујући ентузијастима и мајсторима свог посла,  чији списак није мали, а односи се на колектив у целини.          

Школа има данас основно образовање, средње образовање са широком лепезом образовних профила или занимања, Дневни боравак који остварује јединствене циљеве и задатке васпитно-образовног рада са вишеструко ометеном децом и омладином у чијем оквиру су формирани Центри за радно оспособљавање и радно ангажовање (радионице), Дневни боравак за ученике од првог до четвртог разреда основног образовања као и Дневни боравак за децу са аутизмом и предшколску групу, који раде под надзором наших стручњака,затим има истурена комбинована одељења основне школе у Мачванској Митровици у основној школи „Добросав Радосављевић-Народ“   и на крају, систем школских радионица и то графичког, пољопривредног и услужно-фризерског типа у којима ученици обављају практичну наставу и стичу нова знања, умења и навике.
Пратећи нове савремене светске токове, школа је прерасле и у Сервисни/ресурсни Центар као служба која се бави пружањем стручних услуга од стране дефектолога различитих профила деци са тешкоћама у развоју у инклузивној школи/вртићу, њиховим родитељима, наставницима и свим заинтересованим грађанима.
У јубиларној години постојања ова највећа установа за децу и омладину са сметњама у развоју, прима, образује и васпитава децу са територије митровачке, шидске и румске општине.Aдреса: Фрушкогорска бр.73
Телефон/факс: 022/639-212/ 022/630-367
Еmail: skolarp@open.telekom.rs

www.srp.edu.rs