Градска управа за образовање

Начелник: Зоран Ђурић
Заменица начелника: Данијела Међедовић

Адреса: Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица, 
Канцеларија бр. 29
Тел. 022/215-2098
еmail:
zoran.djuric@sremskamitrovica.org.rs,  obrazovanje@sremskamitrovica.org.rs