Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

В. д начелника: Витомир Обренчевић
В. д. заменик начелника: Милош Маџић

Адреса: Светог Димитрија бр.6, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 26
Тел. 022/623-950
e-mail:
guprava7@sremskamitrovica.org.rs