Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

В. д. заменик начелнице: Милош Маџић

Адреса: Светог Димитрија бр. 8, 22000 Сремска Митровица
Тел. 022/615-376
e-mail:
guprava7@sremskamitrovica.org.rs