ОШ "Јован Поповић"

Основна школа „Јован Поповић“ из Сремске Митровице  налази се у источној зони града. У непосредној близини школе су транзитни пут и главна градска саобрац́ајница. Због тога, саобрац́ајци дежурају у време доласка ученика у школу као и по завршетку наставе, на пешачком прелазу који је најопаснији по безбедност. Превоз у насељу није организован тако да ђаци у школу долазе пешке или их превозе родитељи, осим ученика В-ВИИИ разреда из Бешенова, који долазе аутобусом. Сама школска зграда је смештена у прелепом парку и изван токова саобрац́аја. Зграда је приземна, има 16 учионица, Ресурс центар, кабинете за ТО, информатику и биологију, салу за физичко васпитање, библиотеку и зубну амбуланту. У згради постоје и просторије за наставнике, директора, стручну службу, секретара, администрацију и техничко и помоц́но особље.У дворишту школе постоје уређени терени за кошарку, фудбал, одбојку, тенис и столове за стони тенис. Школско двориште је ограђено.

У издвојеном одељењу у Великим Радинцима настава се организује у два објекта. Свака зграда има две учионице опште намене које користе у супротним сменама нижи(1. – 4.) и виши (5. – 8.) разреди. Осим учионица, у једној згради је зборница и тоалет, а у другој рачунарски кабинет. Грејање је централно на чврсто гориво.

Пошто нема сале за физичко васпитање користи се простор учионице за реализацију дела програма физичког васпитања. Када временски услови дозволе, часови физичког васпитања реализују се у школком дворишту које је погодно и за неке друге активности. У дворишту је осим травњака и игралиште за екипне спортове и кутак (клацкалице, љуљашке, тобоган) које ученици користе за одмор и рекреацију.

Друго издвојено одељење налази се у Бешенову, фрушкогорском селу удаљеном од Сремске Митровице 18 километара. Ученици путници имају организован аутобуски превоз од села до школе. Школска зграда има две учионице, ходник, зборницу, тоалет  и скромну библиотеку. Просторије се загревају помоц́у централног грејња на чврсто гориво.Школско двориште је пространо. Постоји и бетонски терен за разне намене, који се користи за наставу физичког васпитања.Адреса: Петра Прерадовића бр. 5
Телефон/факс: 022/612-524/ 022/612-524
Еmail: smosjpopovic@open.telekom.rs

www.jovanpopovicsm.edu.rs
Подручна одељења: Бешеново и Велики Радинци