Урбанистички планови

ОГЛАС ПДР ЛЕТЕНКА 

ПДР ЛЕТЕНКА 

 

ОГЛАС - ЕТНО КОМПЛЕКС МАНЂЕЛОС

УП СЕКУЛИЋ - ЕТНО КОМПЛЕКС МАНЂЕЛОС

 

ОГЛАС ПДР БЛОК ЋУКОВАЦ

НАЦРТ 1 - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ - ШИРА ЛОКАЦИЈА,

НАЦРТ 2 - НАМЕНА ПОВРШИНА

НАЦРТ 2А - СТРУКТУРА

НАЦРТ 3 - НАМЕНА ПОВРШИНА

НАЦРТ 4 - ПОДЕЛА НА ЗОНЕ

НАЦРТ 5 - ЈАВНО И ОСТАЛО

НАЦРТ 6 - ПАРЦЕЛАЦИЈА

НАЦРТ 7 - ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕКСТ И ОСТАЛО

 

ОГЛАС ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА ШИШАТОВАЦ

ПДР ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА ШИШАТОВАЦ

ГРАФИЧКИ ДЕО

 

ОГЛАС ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА ШАШИНЦИ

ПДР ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА ШАШИНЦИ