Урбанистички планови

ОГЛАС - МИТРОВИЋ - ОБЈЕКАТ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА - БЕШ. ПРЊАВОР
УП - МИТРОВИЋ - ОБЈЕКАТ У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА - БЕШ. ПРЊАВОР

ОГЛАС - ПДР - ГРОБЉЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
ПДР ГРОБЉЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
1. ТЕКСТ И ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
2. ГРАФИЧКИ ДЕО

ОГЛАС - НОЋАЈ
ПДР - НОЋАЈ