Градска управа за буџет и локални економски развој

ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID 19

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДA ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДA ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА  О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06. 2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ