План генералне регулације Града Сремске Митровице, Лаћарка и Мачванске Митровице

Текстуални део
План намене површина
Типичне градске целине