Центар за културу "SIRMIUMART"

Центар за културу "SIRMIUMART" основан је 1971. године као установа културе која је објединила до тада постојеће музичке активности у граду Сремској Митровици. Основна делатност "SIRMIUMART"-a је организовање и развијање музичке, сценске и поетске делатности деце и младих кроз рад организационих јединица, а и реализовање програма културно-уметничког стваралаштва и забавног живота: организација концерата, књижевних вечери, изложби и издавачка делатност.

Својим програмским опредељењем Центар за културу делује на свим подручјима културних и уметничких збивања и на афирмацији уметничког потенцијала нашег града; афирмише и презентује разне уметничке трендове. Подједнако битна делатност "SIRMIUMART"-а је и неговање аматеризма и што веће ангажовање младих у културно-уметничком животу.Телефон: 022/621-194 
Адреса: Вука Караџића 10
E-mail: sirmiumart@yahoo.com

www.sirmiumart.com