Планови јавних набавки и измене

2018. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План - Скупштина

План - Градоначелник

План - Градско веће

План - Стручна служба

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

План - Градска управа за опште и заједничке послове - НЕВАЖЕЋИ ОД 06.05.2018. 

План - Градска управа за опште и заједничке послове имовину

План - Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

План - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

План - Градска управа за  образовање културу и спорт

План - Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

План - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

План - Градска управа за инфраструктуру и имовину

 

 

2017. година- ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План - Скупштина

План - Градоначелник

План - Градско веће

План - Стручна служба

План - Градска управа за буџет и локални економски развој

План - Градска управа за опште и заједничке послове

План - Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

План - Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

План - Градска управа за културу, спорт и омладину

План - Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине

План - Градска управа за образовање

План - Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

План - Градска управа за инфраструктуру и имовину