Јавне расправе и партиципативно буџетирање

2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ САСТАНКУ - ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОЖЕНИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

УПИТНИК ЗА ГРАЂАНЕ / ЈАВНОСТ - Jавна расправа о нацрту  Одлуке о буџету града Сремска Митровица за 2023. годину.

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

2021.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУДЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ