Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места Послови оперативно-техничког секретара у ГУ за опште и заједничке послове и имовину

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2