Израда Пројекта ТРС на саобраћајницама (државни путеви, општински путеви и улична мрежа) у осталим насељеним местима, сем Сремске Митровице и Лаћарка, број 404-505/2018-VII

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговорa

Одлука о измени уговора о јавној набавци