Одржавање депоније грађевинског отпада- поновљени поступак, број: 404-214/2018-VII

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору