ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2