ПОЧЕЛА ПОДЕЛА ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА

У четвртак, 26. јануара почела је подела енергетских ваучера за 880 грађана који су остварили право на ову врсту градске помоћи.

Поред тога што се пријавио већи број грађана у односу на првобитно планирани буџет, средства која је Град Сремска Митровица остварио уштедом електричне енергије усмерена су управо на ову меру, тако да су сви грађани чије су пријаве испуњавале услове добили енергетске ваучере.

Како је рекла Оливера Крстановић, председница комисије за доделу ваучера, први дан поделе протиче по плану. Поједини грађани имају недоумице које су најчешће везане за то како да искористе ваучер, те су приликом доделе добили јасне инструкције.

Подела ваучера биће завршена до средине следеће недеље. Издвојена средства за реализацију ове мере износе 8,5 милиона динара.