УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ПРЕДУЗЕТНИЧКА АКАДЕМИЈА

У понедељак, 26. децембра 2022. године завршена је едукација за пету групу полазника Предузетничке академије у склопу пројекта „Подршка успостављању и побољшању механизама за подршку самозапошљавању кроз сарадњу иновативних локалних заједница и нових предузећа у прекограничном подручју – SYSTEM“.

На обукама је учествовало 95 младих из Кантона Сарајево,  Лознице и Сремске Митровице, који су похађали обуке и учили о темама самозапошљавања и предузетништва.Едукацију су спровели предавачи Сарајевске регионалне развојне агенције (SERDA) који имају вишегодишње искуство у овој области.

На Предузетничкој академији су млади кроз шест модула учили о темама: развоја пословног модела, финансијско управљање, израда бизнис плана, продаја и маркетинг, управљања људским ресурсима и вештине комуникације.

Након завршене едукације, полазници академије су имали обавезу да попуњавају Формулар за процену пословне идеје, који ће затим бити оцењени од стране Комисије за евалуацију и на основу којих ће бити одабрано 30 најбољих кандидата. Овим кандидатима ће кроз пројекат бити пружена менторска подршка, као и други видови едукације (Пројектна академија, едукација о најбољим праксама, студијско путовање) који ће им помоћи да њихове пословне идеје унапреде и даље развију и оснажи их на њиховом путу да буду носитељи позитивних промена.

Пројекат Подршка успостављању и побољшању механизама за подршку самозапошљавању кроз сарадњу иновативних локалних заједница и нових предузећа у прекограничном подручју – SYSTEM“ имплементира Општина Ново Сарајево са пројектним партнерима Општином Илијаш и Кровном организацијом младих Србије. Пројекат SYSTEM је суфинансиран бесповратним средствима Еуропске уније у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи IPA II кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.