ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА II У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Конкурс