NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA 14 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA

Prilog JN.5.1 Obavestenje o pokretanju nabavke - 21072021 - SK

Tenderska dokumentacija - Sremska Mitrovica 

Odluka o dodeli ugovora