ГРАД КОЈИ БРИНЕ И О ПЕСТИЦИДНОМ ОТПАДУ

Акција прикупљања амбалаже од средстава за заштиту биља, пестицидног отпада, отпочела је у Јарку и Шашинцима, а наставиће се и у другим митровачким  селима током наредних десет дана.

По речима Душице Павловић, директорице Агенције за рурални развој, одзив пољопривредника је веома добар, а циљ акције је очување животне средине, одлагањем пестицидног отпада на адекватан начин, да не би завршио по атарима, рекама и комуналном отпаду.

Стеван Савчић директор Пољопривредне стручне службе је рекао да ако неко од пољопривредника није у могућности да пестицидни отпад преда у заказаном термину за одређено село, то може да учини у Кузмину, Манђелосу, као и у старој шећерани у Сремској Митровици, током трајања ове акције, с тим што је неопходно да се пољопривредници обрате месним заједницама или Пољопривредној стручној служби од 08 до 14 часова.