ЗБРИЊАВАЊЕ ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА

И ове године на територији Града Сремска Митровица креће акција прикупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља. Акцију су најавили организагори Стеван Савчић директор Пољопривредне стручне службе, и Душица Павловић директорица Агенција за рурални развој.

Од 7. јуна на три локације биће постављени контејнери за одлагање амбалаже и то: Месна заједница „Кузмин“, Месна заједница „Манђелос“ и стара шећерана. Неопходно је да се пољопривредници који желе да одложе пестицидни отпад обрате месним заједницама или Пољопривредној стручној служби од 08 до 14 часова.

Ова акција ће трајати десет дана, а у осталим местима прикупљање амбалажног отпада ће се вршити према следећем распореду:

07.06.2022.
Јарак: 08:00 – 10:00
Шашинци: 11:00 – 13:00

08.06.2022.
Сремска Рача: 08:00 – 10:00
Босут: 11:00 – 13:00

09.06.2022.
Дивош: 08:00 – 10:00
Стара Бингула: 08:00 – 09:00
Чалма: 12:00 – 14:00

10.06.2022.
Мартинци: 08:00 – 10:00
Лаћарак: 12:00 – 14:00

13.06.2022.
Шуљам: 08:00 – 09:30
Шишатовац: 08:00 – 09:30
Гргуревци: 10:00 – 12:00
Лежимир: 10:00 – 12:00

14.06.2022.
Бешеново: 08:00 – 10:00
Бешеновачки Прњавор: 08:00 – 09:00
Велики Радинци: 11:00 – 13:00

15.06.2022.
Равње: 08:00 – 09:00
Засавица 1: 09:00 – 10:00
Засавица 2: 10:00 – 11:00
Мачванска Митровица: 11:00 – 12:00
Салаш Ноћајски: 12:00 – 13:00
Раденковић: 12:00 – 13:00
Ноћај: 13:00 – 14:00

Више информација путем телефона 064 85 89 639.