Канцеларијски материјал по партијам, број:404-78/2016-V.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација -Партија 1

Конкурсна документација -Партија 2

Конкурсна документација -Партија 3

Продужење рока - Канцеларијски материјал- Партија 1- Тонери, материјал ...

Измењена конкурсна документација -Партија 1 Тонери...

Питања и одговори 1- Партија 1 - Тонери

Питања и одговори 1- Партија 3 - Остали канц. материјал

Питања и одговори 1- Партија 3 - Остали канц. материјал

Одлука о додели уговора- Канц. мат. Партија 2-Папир за штамп...

Одлука о додели уговора- Канц. мат. Партија 3-Остали канц. материјал

Одлука о додели уговора- Канц. мат. Партија 1-Тонери...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 1

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2

Обавештење о закљученом уговору- Партија 3

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација -Партија 1

Конкурсна документација -Партија 2

Конкурсна документација -Партија 3

Продужење рока - Канцеларијски материјал- Партија 1- Тонери, материјал ...

Измењена конкурсна документација -Партија 1 Тонери...

Питања и одговори 1- Партија 1 - Тонери

Питања и одговори 1- Партија 3 - Остали канц. материјал

Питања и одговори 1- Партија 3 - Остали канц. материјал

Одлука о додели уговора- Канц. мат. Партија 2-Папир за штамп...

Одлука о додели уговора- Канц. мат. Партија 3-Остали канц. материјал

Одлука о додели уговора- Канц. мат. Партија 1-Тонери...

Обавештење о закљученом уговору- Партија 1

Обавештење о закљученом уговору- Партија 2

Обавештење о закљученом уговору- Партија 3