Набавка пакета грађевинског материјала, опреме и намештаја за 14 сеоских домаћинстава

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација