СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ И НАСТАРИЈЕ МИТРОВЧАНЕ

Локална самоуправа наставља да излази у сусрет како најмлађим, тако и најстаријим суграђанима, пратећи њихове потребе, што је представљено на конференцији за новинаре у Градској кући.

Наиме, Град Сремска Митровица ће сносити целокупне трошкове боравка у вртићима предшколске установе „Пчелица“ за треће и четврто дете. Такође, градоначелница Светлана Миловановић је истакла да ће цена коју су родитељи плаћали за боравак детета у вртићу (20% економске цене) остати непромењена, иако је дошло до повећања економске цене боравка за преко 30 посто. До повећања еконсомске цене дошло је због повећања режијских трошкова и повећања цена намирница на тржишту, али и због усклађивања са новим
Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама. Град ће повећати своје учешће са 80 на 85%, док ће родитељима бити смањено учешће са 20 на 15% цене, те ће цена коју плаћају родитељи остати непромењена.

Што се тиче митровачких пензионера, они се ослобађају обавезе плаћања градског и приградског превоза. То се односи и на старије од 65 година који нису остварили пензионерско право, истакао је Витомир Обренчевић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај, комуналне и  инспекцијске послове.

Како је рекла Снежана Коњевић, заменица начелника Градске управе за образовање, поред субвенција које је навела градоначелница, родитељи су ослобођени и плаћања припремног предшколског за полудневни боравак. Сем тога, локална самоуправа плаћа превоз ученика основних школа који путују у матичне школе у град, субвенционише превоз са 50% од укупне цене ученицима средњих школа, као и 80% студентима од укупне цене студентске месечне карте.