ЈОШ ЈЕДАН СЕОСКИ ПУТ ЗА КРАЈ ГОДИНЕ

Током 2021. године локална самоуправа је интензивно радила на унапређењу руралне путне инфраструктуре, тако да ову годину Митровица завршава у том духу - реконструкцијом још једног сеоског пута. У Гргуревцима је завршена  реконструкција Девојачкаг пута који води ка Црвеном Чоту. 

По речима Петра Самарџића, заменика градоначелнице, радове је финансирало Министарство пољопривреде  са 13 милиона динара, док је Град  издвојио средства у износу од 7 милиона динара. Ради се о деоници од нешто преко два километара, од чега је деоница у селу око 600 метара, а ван насељеног места 1,5 километара. Пут се ради у ширини од 4 метра у селу, три метра ван села, са банкинама са обе стране од по један метар ширине. 

Током 2020. године асфалтирано је око 20 километара путне мреже, углавном улице унутар насељених места, а током 2021. године приоритет су биле саобраћајнице које повезују села у подручју Фрушкогорја - пут од Великих Радинаца ка Бешенову, затим од Великих Радинаца према Гргуревцима и Шуљму, такође и пут који спаја Гргуревце и Манђелос, као и реконструкција централне раскрснице у Великим Радинцима. 

Самарџић је истакао да се у 2022. години наставља уређење путева свих категорија, јер улагање у сеоске путеве је улагање у опстанак села, а путеви ће се обнављати и у граду 

Како је рекао Душко Крстић, председник МЗ Гргуревци, на асфалтирање „црвеног пута“, како га  мештани зову, чекало се седамдесет година, а повезује село са  путем који води ка Беочину, Врднику, Илоку, чиме  Гргуревци добијају путну мрежу какву до сада нису имали. 
Влада Републике Србије издвојила је преко пола милијарде динара за улагање у митровачку сеоску путну инфраструктуру, а ту си у даља улагања у току 2022. године, што говори о изузетној сарадњи локалне самоуправе и осталих нивоа власти.