ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Градска управа за образовање

На основу тачке III Конкурса за доделу средстава за превоз студената, корисник средстава коме је признато право на надокнаду трошкова превоза, закључује Уговор о додели средстава за превоз студената за шк.2021/2022.годину са Градском управом.

У складу са горе наведеним, д а ј е м о

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ЗА  ПРЕВОЗ  СТУДЕНАТА

02.12.2021.године (четвртак)   од 8.00-14.00 ч.  

 - понети потврду из банке о текућем рачуну

ПРОСТОРИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ЗГРАДА ДДОР-а, II СПРАТ  канцеларија 30

Трг Светог Димитрија 6

 

ЗА  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ОБРАТИТИ  СЕ НА БРОЈ 022/215-2908  ИЛИ  064/889-4615