НАБАВЉЕНА ОПРЕМА ЗА ПРОЈЕКТНИ ТИМ – АЦТ

Као једна од активности пројекта ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ЛОКАЛНИ ДИЈАЛОГ, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу  (СДЦ) кроз програм „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ“, током месеца Новембра је спроведена набавка ИТ опреме и потрошног материјала за потребе рада пројектног тима а у складу са одобреним буџетом и смерницама за спровођење пројекта.

Том приликом су набављени, лаптоп рачунар, мултифункцијски штампач као и wеб камера. Укупна вредност материјала је 190.600,00 дин. Тиме се обезбеђује континуиран рад пројектног тима током имплементације пројекта као и одрживост у пост-пројектном периоду.