ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА И НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Оглас

Изјава 1

Изјава 2