ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР У ГУ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Конкурс

Изјава 1

Изјава 2