АГРОБИЗНИС ИНКУБАТОРИ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ НАШЕГ ГРАДА

Руководство Града Сремска Митровица, угостило је потпредседника Покрајинске владе и председника Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, Бранка Ћурчића.         
Према речима господина Ћурчића, циљ посете је израда планског документа одрживости инвестиционог нивоа у Покрајини, a oсновни задатак Савета јесте да координише и прати активности из делокруга послова привредног, економског и регионалног развоја АП Војводине, те да предлаже Покрајинској влади доношење аката који ће допринети унапређењу тих области. Подстицање развоја индустријских зона, као основе за економски развој локалних самоуправа, те даљег формирања бизнис инкубатора, развој женског и социјалног предузетништва биле су централне теме састанка у митровачкој  Градској кући. 


Како је истакао заменик градоначелнице, Петар Самарџић, градско руководство заједно са представницима Покрајинске владе осврнуло се на бројне економско-привредне теме, посебно у области изградње агробизнис зона и пословних инкубатора, изградњу  и опремање индустријских зона, развој и унапређење женског и социјалног предузетништва. Разлог посете је израда стратешко развојног, планског документа који спроводи Покрајинска влада за раздобље од 2021. до 2027. године, за подручје АП Војводине. Самарџић је посету окарактерисао као сегмент опсежне SWOT анализе коју спроводи Покрајинска влада, у циљу упознавања са развојним шансама и могућностима, али о претњама и опасностима које се јављају у регионалним центрима Војводине. Закључак састанка је да су Сремској Митровици, богатом пољопривредном крају, потребни агробизнис инкубатори, како би се малим пољопривредним произвођачима у области прерађивачке делатности, пружила подршка да са микро нивоа пређу на нешто виши ниво производње. Пружила би им се подршка у виду простора, едукације, правних и књиговодствених услуга, али и свака друга помоћ која је им потребна. 
План ће у најскорије време бити презентован Покрајинској влади, те је за очекивати да ће се  агробизнис инкубаторина некој од локација у Сремској Митровици, наћи у овом покрајинском документу  одрживог развоја.