ЦРНЕ КАНТЕ ЗА СТАКЛО НА 30 ЛОКАЦИЈА

Како се већ 6 година у Сремској Митровици врши примарна сепарација ПЕТ амбалаже, папира и картона, створени су  услови да се крене и са примарном сепарацијом стаклене амбалаже. 
Према речима Радослава Јевремовића, директора ЈКП "Комунaлије", ова врста амбалаже представља велики проблем, не само у домаћинствима него и угоститељским објектима, па је 30 црних контејнера постављено у циљу сепарације и даље рециклаже стакленог отпада. 
Рециклажом стакла се постиже: -Уштеда енергије од 25% - рециклажом једне стаклене флаше уштеди се довољно енергије да једна сијалица од 100W може да светли пуна 4 сата; 
-Рециклажом једне тоне стакла уштеди се 30 тона нафте; 
-Процена је да ће се на годишњем нивоу смањити количина трајно одложеног отпада на Регионалну депонију за 100.000 kg; 
-Смањење количине природних сировина за производњу стакла (песак, сода и сл). 
Једно од рециклажних острва где су постављени и контејнери за стакло, обишао је и Дражен Риђошић, начелник Градске управе за заштиту животне средине. Том приликом је истакао да Сремска Митровица постаје један од водећих градова у Србији у примарној сепарацији отпада. Поносан је што ће од сада и ова врста отпада бити у великој мери издвојена из укупне количине отпада који се одлаже на депонију. Позваоје  све суграђане, као и угоститељске објекте, да одлажу стаклену амбалажу на правилан начин, и тако позитивно утичу на животну средину, здравље и безбедност свих становника Сремске Митровице.