ИЗМЕНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БУЛЕВАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ (ДРЖАВНИ ПУТ ДРУГОГ РЕДА БРОЈ 120 – БИВШИ Р-103) ОД РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ СТАРИ ШОР ДО ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА (УЛИЦА МИТЕ КОСТИЋА) У

Конкурсна документација