Изградња фекалне канализације у М.З. “Слободан Бајић Паја” у улици Новосадска у Сремској Митровици, ЈН број 404-226/2017-XIII

Позив за подношење понуда