ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА БИРАЧКОГ СПИСКА

Јавни конкурс

Изјава 1

Изјава 2