ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Јавни конкурс

Изјава 1

Изјава 2