ЈАВНИ КОНКУРС У ГУ ЗА БУЏЕТ И ЛЕР-ПОСЛОВИ УТВРЂИВАЊА ЛОКАЛ.КОМ.ТАКСИ И НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Оглас

Изјава 1

Изјава 2