Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Инфраструктурно уређење објекта спротрско рекреативних садржаја - Грађ. занатски радови на уређењу свлачионица у склопу ПСЦ Пинки, бр. 404-348/2020-V

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору