КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА РЕАЛИЗУЈУ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Конкурс

Формулар пријаве

Образац предлога пројекта

Анекс 2 - Буџет пројекта

Анекс 3 - Наративни буџет

Листа вредновања и рангирања

Одлука о додели дотација