ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ II У ГУ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

КОНКУРС

ИЗЈАВА 1

ИЗЈАВА 2